FRUITVLIEGJE

Deze kleine vliegjes komen overal voor en worden aangetrokken door gistende en rottende materialen, zoals rottend fruit, e.d.. In Nederland komen een aantal soorten voor, o.a. de:
● De bananenvlieg: Drosophyla melanogaster Meigen
● De azijnvlieg: Dorsophyla funebris F

Uiterlijk
De vliegen zijn ca. 3 mm lang, inclusief de vleugels. Ze zijn geelachtig van kleur met vaak ietwat rood gekleurde ogen. De vliegen lijken vaak iets gezwollen. Een duidelijk kenmerk is dat de top van de antenne gevorkt is. De bananenvlieg heeft helder rode ogen en een geelbruin gekleurde kop en romp. Het achterlijf is iets donkerder van kleur.

Leefwijze
Fruitvliegen worden aangetrokken door de geur van een zwakke oplossing van alcohol of azijn. Men treft ze vaak aan in bierbrouwerijen, jamfabrieken, limonadefabrieken, fruitwinkels, e.d.

Ze voeden zich met rottende, gistende materialen, maar ook met sap van beschadigde planten en vruchten en soms met schimmels. Vers gaaf fruit wordt niet aangetast. Het ei, de larve en de pop leven in dezelfde producten als waarmee de vliegen zich voeden. De ontwikkelingsduur van ei tot vlieg is ca. 8-11 dagen. Als men daarbij bedenkt dat een bevrucht wijfje 400-900 eitjes kan leggen dan is wel duidelijk dat men zeer snel overlast kan ondervinden van grote aantallen vliegen.

Wering en bestrijding
Wanneer men deze vliegen ergens in grote aantallen aantreft dient men allereerst de plaats van ontwikkeling op te sporen. Die bron dient men vervolgens op te ruimen opdat de overlast snel tot het verleden zal behoren. Fruit en groente dient men niet te lang onafgedekt te bewaren, voedselresten dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd. Vuilnisemmers en afvalcontainers dienen goed sluitend te zijn. Het vuil dient regelmatig te worden afgevoerd en de emmers of containers gereinigd teneinde te voorkomen dat vuilresten achterblijven.
Bij grote overlast wordt de bestrijding in de meeste gevallen uitgevoerd door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen en de omgeving ervan. Dit gebeurt met een grove druppel bespuiting. Hiervoor Gebruiken wij alleen toegelaten bestrijdingsmiddelen op waterbasis.

error: Content is protected !!