KAKKERLAKKEN

Duitse Kakkerlak
Behalve in woonhuizen kunnen Duitse kakkerlakken in onder meer levensmiddelenbedrijven, bakkerijen hotels, restaurants, ziekenhuizen en aan boord van schepen in grote aantallen voorkomen. Ze verspreiden een onaangename geur, die ook door levensmiddelen kan worden opgenomen. De geur wordt veroorzaakt door het uitscheidingsproduct van een rugklier. Voor kou zijn ze gevoelig. Een temperatuur van -4 C gedurende ca. 12 uur is doorgaans fataal. Ze prefereren een temperatuur van 25-32 C en een relatieve luchtvochtigheid van 70% of hoger.
Duitse kakkerlakken zijn alleseters en voeden zich enerzijds met onze levensmiddelen, maar kunnen ook leven van dode dieren, uitwerpselen en afvalstoffen en kunnen dragers zijn van o.a. bacteriën en mijten. Mede omdat ze in aanraking komen met allerlei vuil, verslepen ze smetstoffen en kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ziekten overbrengen. Hun aanwezigheid in de directe omgeving van de mens is volstrekt ongewenst.
Kakkerlakken zijn lichtschuw. Overdag houden ze zich schuil op donkere warme vochtige plaatsen o.a. achter en onder keukenkastjes, bij motoren van koelkasten, onder plinten, in leidingkokers en putjes, in kieren en naden, in badkamers bij aquaria etc. ’s Nachts gaan ze op zoek naar voedsel. Voedselgebrek doorstaan kakkerlakken geruime tijd, tussen de 10 en 40 dagen. Bij gebrek aan voedsel knagen ze aan o.a. papier, leer en treed er kannibalisme op. De verspreiding van kakkerlakken vindt o.a. plaats door het binnen brengen van meermalen gebruikte dozen, manden, kisten, containers, etc., met bagage en door verhuizingen en transporten. Ook in enkele tweede hands apparaten komen er vaak veel mee. Denk ook aan het weg brengen van uw apparatuur naar een reparateur waar ze in uw machine kunnen kruipen en weer mee terug komen.
Behalve het trachten te voorkomen de insecten binnen te brengen, is het zeer belangrijk om een goede hygiëne uit te voeren zodat er geen of weinig voedsel is voor deze beestjes. Allereerst kan men daar waar de kakkerlakken hun voedsel vinden, meestal de keuken, zorgen dat er s’ nachts geen eten of etensresten te vinden zijn. M.a.w. etenswaren in goed afgesloten schalen, blikken, plastic dozen of in de koelkast opbergen. Etensresten en keukenafval opruimen. Vuilnisemmers zorgvuldig afsluiten en bij voorkeur s’ nachts buiten zetten. Het dichten van doorvoeropeningen van leidingen e.d. kan bijdragen tot het beperken van de verspreiding van kakkerlakken in een gebouw.
Een rattenpaar bakent het territorium af met plasjes urine (geurvlaggen). Buiten het eigen nageslacht duldt het paar geen andere soortgenoten. Als de rattenfamilie is uitgebreid is er meer voedsel nodig en wordt het leefgebied vergroot. Is hier geen plaats voor dan zal een gedeelte van de familie (migratie) verhuizen naar bijvoorbeeld de buurman. Dat leidt meestal tot gevechten met naburige ratten families. Na één jaar kan een rattenpaar ca. 600 nakomelingen voortgebracht hebben, waarvan het merendeel echter het eerste jaar niet overleeft.

Inventarisatie
Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de verspreiding van kakkerlakken binnen het betrokken gebouw, alsook in de aangebouwde panden. Na de inventarisatie (m.b.v. lijmvallen) kan overgegaan worden tot het opstellen van het bestrijdingsplan (volgorde van behandeling, toe te passen bestrijdingsmethode, benodigde apparatuur, menskracht en toegelaten middelen, etc.) en de voorlichting aan de betrokkenen.

Bestrijding
De uitvoering van de bestrijding dient door ter zake deskundigen te geschieden. De bestrijding wordt in de meeste gevallen door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen en de omgeving ervan met een grove druppel van een doelmatige en toegelaten insecticide (deltamethrin, permethrin of cyfluthrin) of d.m.v. een gel (premise, goliath).

Nazorg
Een controle op eventuele levende kakkerlakken na 6-8 weken is noodzakelijk. Indien er levende worden aangetroffen moet er een nabehandeling plaats vinden.

Oosterse kakkerlak
Behalve in woonhuizen kunnen deze kakkerlakken in bakkerijen, levensmiddelenbedrijven, hotels, restaurants, ziekenhuizen, wasserijen e.d. in grote aantallen voorkomen. Ze verspreiden een onaangename geur, die ook door levensmiddelen wordt opgenomen.
Deze geur wordt veroorzaakt door het uitscheidingsproduct van een rugklier. Oosterse kakkerlakken (ook wel bakkerstorren genoemd) zijn alleseters en voeden zich onder meer met onze levensmiddelen,maar ze kunnen ook leven van dode dieren, uitwerpselen en afvalstoffen. Ze zijn dragers van bacteriën en mijten. Mede omdat ze in aanraking komen met allerlei vuil, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ziekten overbrengen. Hun aanwezigheid in de directe omgeving van de mens is volstrekt ongewenst.

Een volwassen kakkerlak is 25-30 mm lang. De kleur is roodbruin tot zwart, de larven zijn het meest donker. Alleen het mannetje bezit goed ontwikkelde vleugels, maar kan niet vliegen Door die vleugels is het mannetje vaak wat lichter van kleur. De voorkeurstemperatuur is 20-29. Vele kakkerlaksoorten zijn lichtschuw. Ook oosterse kakkerlakken. Overdag houden zij zich schuil op donkere, warme plaatsen, o.a. achter de kachel, oven of centrale verwarming, in keukenkasten, verwarmingskelders, muurspleten nabij warmwaterleidingen, in badkamers en putjes, bij aquaria e.d.. s’ Nachts gaan zij op zoek naar voedsel via openingen en gaten langs verwarming en waterleidingbuizen. Bij gebrek aan voedsel knagen ze aan papier (boeken) en leer en treedt er kannibalisme op.

Wering
De verspreiding van kakkerlakken vindt o.a. plaats door het binnenbrengen van meerdere malen gebruikte dozen, manden, kisten, containers, etc, met bagage, en door verhuizingen en transporten. Behalve het trachten te voorkomen de insecten binnen te brengen, kan tot wering van kakkerlakken bijdragen het o.a. door zorgvuldige hygiëne beperken van voedselaanbod. Allereerst kan men daar waar de kakkerlakken hun voedsel vinden, meestal de keuken, zorgen dat s’ nachts geen eten of etensresten te vinden zijn. M.a.w. etenswaren in goed afgesloten schalen, blikken, plastic dozen of in de koelkast opbergen. Etensresten en keukenafval opruimen. Vuilnisemmers zorgvuldig afsluiten en bij voorkeur ’s nachts buiten zetten. Het dichten van doorvoeropeningen van leidingen e.d. kan bijdragen tot het beperken van de verspreiding van de kakkerlakken in een gebouw.

Inventarisatie
Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de verspreiding van kakkerlakken binnen het betrokken gebouw, alsook in de aangebouwde panden. In flatgebouwen vindt de verspreiding allereerst in verticale richting plaats via leidingkokers etc.

Bestrijding
De uitvoering van de bestrijding dient door ter zake deskundigen te geschieden. De bestrijding wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen en de omgeving ervan met een grove druppel van een doelmatig en toegelaten insecticide met als actieve stof bij voorkeur deltamethrin, permethrin of cyfluthrin. Deze actieve stoffen behoren tot de toxicologische groep synthetische pyrethroiden. De spuitvloeistof heeft een zeer geringe acute giftigheid, terwijl de afdamping van het middel 1-2 uur na toepassing vrijwel nihil is.
Bij de bestrijding van oosterse kakkerlakken dient men vooral aandacht te besteden aan kruipruimten. Indien deze moeilijk toegankelijk zijn, kan men deze (als laatste) behandelen met een middel toegelaten voor ruimtebehandeling (nevelen) op basis van synthetische pyrethroiden of gel.

error: Content is protected !!