WESPEN

De wespen die het ons in de zomer en dan vooral in de tweede helft van de zomer lastig maken, behoren vrijwel altijd tot de soorten:
● De Duitse wesp: Paravespula germanica F.
● De Gewone wesp: Paravespula vulgaris L.
In een goed ontwikkeld wespenvolk kunnen soms wel 5000 of meer individuen voorkomen.

Wespen kunnen wanneer ze in het nauw worden gebracht of wanneer het nest wordt verstoord tot steken overgaan. Sommige mensen zijn voor wespengif zo gevoelig dat ze zich in verbinding moeten stellen met een arts.

Leefwijze
Bovengenoemde wespensoorten behoren tot de sociaal levend insecten, d.w.z. dat zij in meer of minder grote groepen bij elkaar leven. In het voorjaar legt het reeds in het vorige najaar bevruchte wijfje de “koningin” van de staat, een nest aan, meestal op een beschutte plaats, in schuren, muurholten, spouwmuren, onder het dak, e.d. of in de grond. De raten worden gemaakt van grijze of bruingele, papierachtige stof, bereid uit door het insect fijngekauwde hout en andere vezels. De raten zijn altijd omgeven door een min of meer ballonvormig omhulsel eveneens bestaande uit hetzelfde papierachtige materiaal.
Ongeveer een maand na de aanleg van het nest komen de eerste werksters uit de poppen. Deze nemen het werk van de verdere uitbouw van het nest en de verzorging van het broed over van de koningin, die nu het nest niet meer verlaat en eieren blijft leggen. In augustus en september worden er mannelijke wespen geboren en kort daarna nieuwe, doch nu vruchtbare wijfjes. Deze verlaten het nest om te paren. De mannelijke wespen sterven vrijwel direct na de paring, terwijl in de loop van het najaar alle inwoners (koningin + werksters) van het nest afsterven. Het oude nest wordt niet meer bewoond. De jonge bevruchte wijfjes zoeken een beschutte plaats op voor de overwintering om in het voorjaar een nieuwe kolonie te stichten.

Het voedsel
Wespen hebben behoefte aan koolhydraten (suikers). De meeste wespensoorten verkrijgen dit door de opname van nectar uit bloemen, honingdauw (suikerhoudende vloeibare afscheiding van bladluizen), vruchtvlees en sap van rijpe vruchten (peren, pruimen o.a.), maar ook met vloeibare zoete voeding en genotmiddelen bestemt voor menselijke consumptie (limonade, stroop e.d.). De eiwitten, die de wespen nodig hebben voor de instandhouding van hun eigen lichaam, maar vooral voor de voedering van de larven, verschaffen zij zich door het vangen en consumeren van andere insecten.
Uit het bovenstaande blijkt dat wespen een rol kunnen spelen in het opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten. Hierbij kun je dus vermelden dat ze nuttig zijn. Vaak veroorzaken ze echter meer overlast.
Denk hierbij ook aan allergie wat in sommige gevallen levensbedreigend zijn en is het dus noodzaak dat wespennesten verdelgd worden.

Bestrijding
Tracht nooit de uitvliegopening(en) van een nest dicht te stoppen. De wespen zullen net zolang zoeken of knagen tot ze een andere uitgang hebben gevonden. Op die manier kunnen ze in grote aantallen ook binnen een gebouw terechtkomen.
Is het noodzakelijk dat een wespennest uitgeroeid wordt, dan kan dit het best gebeuren door het aanbrengen van een poedervormig insecticide in de openingen waar de wespen in en uit kruipen. Dit kunnen openingen zijn van het nest, of openingen in de buitenmuur van een gebouw, bijv. ventilatieopeningen van de spouwmuur of gaten bij kozijnen. Het maakt daarbij geen verschil of het nest zich dichtbij of verderop achter de opening bevindt. Het insectenpoeder dient als werkzame stof propoxur, deltamethrin of permethrin te bevatten. Het middel kan met behulp van een poederspuit worden toegepast.
De bedoeling is dat naar het nest terugkerende wespen in aanraking komen met het poeder, dat zij dan aan de beharing van het lijf en de poten of met het voedsel in het nest brengen. Hierdoor wordt ook het broed (de larven) en de koningin gedood. In de meeste gevallen zal de populatie enige uren na de behandeling zijn uitgeroeid. Na uitvoering van een bestrijding met insectenpoeder bij avond zal deze in de loop van de volgende dag zijn uitgeroeid.
Wanneer het nest moeilijk bereikbaar is omdat deze bijvoorbeeld onder de dakpannen of in de spouwmuur zit of als het een groot nest is wat al druk vliegt kunt u beter contact met ons opnemen of met een bedrijf bij u in de buurt. Jaarlijks belanden er veel mensen in het ziekenhuis omdat ze zelf proberen een wespennest te bestrijden. Wespen zijn zeer agressief en kunnen bij de geringste verstoring aanvallen. Jaarlijks overlijden er mensen door 1 wespen steek omdat ze zeer allergisch zijn.

Ons advies is om in geen geval zelf aan de gang te gaan met een wespennest en deze door ons of door de vakman bij u in de buurt te laten bestrijden. Wij hebben hiervoor speciale apparatuur en beschermingsmiddelen.

error: Content is protected !!