OVENVISJE - PAPIERVISJE

Oppervlakkig gezien lijkt dit insect veel op het zilvervisje. Hoewel beide soorten tot dezelfde familie Lepismatidae behoren, stellen zij toch heel andere eisen aan hun omgeving. De bestrijding van de soorten is totaal verschillend.
Het papiervisje kan leven in een relatief droge, vrij warme omgeving; het zilvervisje geeft de voorkeur aan meer vochtige omstandigheden. Papiervisjes zullen moeten worden bestreden met chemische middelen. Zonodig moet “blok”-bestrijding plaatsvinden.
Een rattenpaar bakent het territorium af met plasjes urine (geurvlaggen). Buiten het eigen nageslacht duldt het paar geen andere soortgenoten. Als de rattenfamilie is uitgebreid is er meer voedsel nodig en wordt het leefgebied vergroot. Is hier geen plaats voor dan zal een gedeelte van de familie (migratie) verhuizen naar bijvoorbeeld de buurman. Dat leidt meestal tot gevechten met naburige ratten families. Na één jaar kan een rattenpaar ca. 600 nakomelingen voortgebracht hebben, waarvan het merendeel echter het eerste jaar niet overleeft.

Uiterlijk
Het papiervisje is een vleugelloos insect dat 10-12,5 mm lang kan worden. De kleur is grijsachtig; op de rug komen zwarte en gele schubben voor. Aan het achterlijf bevinden zich drie “staartdraden”. Het papiervisje heeft evenals het zilvervisje zijn naam mede te danken aan de snelle, kronkelende bewegingen bij het verplaatsen.

Leefwijze
Men kan papiervisjes aantreffen op warme, vrij droge plaatsen, maar ook in centraal verwarmde badkamers, toiletten en keukens. In keukens, maar ook op andere plaatsen in huis bijv. op zolder bij de CV-ketel en in boekenkasten is voor deze insecten altijd wel iets eetbaars te vinden. Ze hebben bovendien maar erg weinig nodig. Het voedsel bestaat voornamelijk uit koolhydraten en af en toe uit eiwitten. Bijvoorbeeld lijm van behang, etsen en boeken wordt door hen gegeten.
Als papiervisjes in grote aantallen voorkomen, kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken aan o.a. behang, boeken, postzegels, affiches, etsen, en aan producten van synthetisch materiaal, zoals kleding, wandbedekking e.d..
Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de bestrijding van papiervisjes binnen het betrokken gebouw, alsook in de aangebouwde panden. In flatgebouwen vindt de verspreiding allereerst in verticale richting plaats via leidingkokers, etc.

Bestrijding
De uitvoering van de bestrijding dient door ter zake deskundigen te geschieden. De bestrijding wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen, kieren, naden en de omgeving ervan met een grove druppel van een doelmatig en toegelaten insecticide met als actieve stof bij voorkeur deltamethrin, permethrin of cyfluthrin. Deze actieve stoffen behoren tot de toxicologische groep synthetische pyrethroiden. De spuitvloeistof heeft een zeer geringe acute giftigheid, terwijl afdamping van het middel 1-2 uur na toepassing vrijwel nihil is.
Een bestrijding zal uitsluitend succesvol kunnen worden uitgevoerd, als deze in het gehele verspreidingsgebied van papiervisjes binnen de aaneengesloten bebouwing plaatsvindt. Alle bewoners dienen hun medewerking te verlenen. Als bewoners van één of meer betrokken woningen medewerking aan de bestrijding weigeren, kan in een later stadium vanuit die woning(en) weer opnieuw verspreiding van papiervisjes plaatsvinden.

error: Content is protected !!