VEEL GESTELDE VRAGEN

Veelal denken mensen dat ongedierte betekent dat de hygiëne bij mensen of bedrijven onvoldoende is. In sommige gevallen is dat ook het geval, maar in het merendeel van de gevallen is dit onjuist. Vele oorzaken kunnen leiden tot het uitbreken van een plaag. De temperatuur in huis (hoe warmer, hoe beter voor het ongedierte), hoge luchtvochtigheid, vakantie in tropische oorden (een kakkerlak zit zo in een koffer), ongedierte komt via leidingen uw woning binnen of ongedierte zoekt een nest in de spouwmuur van het huis. En zo zijn er nog vele andere oorzaken op te noemen. Wel is het zo dat de ontwikkeling van een plaag sneller gaat bij onvoldoende hygiëne.

Het zelf kunnen bestrijden van een ongedierteplaag hangt af van het soort plaag. Soms volstaat het ventileren van het huis, soms moet het huis drooggestookt worden, soms ook moeten bouwkundige aanpassingen verricht worden (het dichten van naden en kieren bijvoorbeeld). In winkels zijn vaak bestrijdingsmiddelen beschikbaar. Het gebruik door particulieren van deze middelen is weliswaar door de overheid toegestaan, maar om er zeker van te zijn dat het ongedierte goed en op de juiste wijze bestreden wordt kunt u beter AVL Ongediertebestrijding in de arm nemen dan zelf vele spuitbussen of flessen bestrijdingsmiddelen in uw woonomgeving te gebruiken.

De kosten van een bestrijding zijn niet simpel te bepalen. Verschillende omstandigheden spelen daarbij een rol. Hoe groot is de te behandelen oppervlakte, welk bestrijdingsmiddel wordt gebruikt, welk plaagdier betreft het, etc. Daarnaast verschillen de kosten die de bestrijdingsbedrijven in rekening brengen (bijvoorbeeld arbeid) van bedrijf tot bedrijf.
AVL Ongediertebestrijding begint een goede bestrijding met een onderzoek ter plaatse waar de oorzaken worden weggenomen en aanbevelingen worden gedaan om toekomstige problemen te helpen voorkomen. Hierna pas volgt, indien noodzakelijk, de bestrijding. Ook de nazorg, het controleren van het succes van de bestrijding, is een onderdeel dat niet verwaarloosd mag worden. Hoewel dit alles veel tijd kost is het absoluut noodzakelijk om een goede, en naar de toekomst effectieve, bestrijding uit te voeren.

De kosten van een bestrijding zijn niet simpel te bepalen. Verschillende omstandigheden spelen daarbij een rol. Hoe groot is de te behandelen oppervlakte, welk bestrijdingsmiddel wordt gebruikt, welk plaagdier betreft het, etc. Daarnaast verschillen de kosten die de bestrijdingsbedrijven in rekening brengen (bijvoorbeeld arbeid) van bedrijf tot bedrijf.
AVL Ongediertebestrijding begint een goede bestrijding met een onderzoek ter plaatse waar de oorzaken worden weggenomen en aanbevelingen worden gedaan om toekomstige problemen te helpen voorkomen. Hierna pas volgt, indien noodzakelijk, de bestrijding. Ook de nazorg, het controleren van het succes van de bestrijding, is een onderdeel dat niet verwaarloosd mag worden. Hoewel dit alles veel tijd kost is het absoluut noodzakelijk om een goede, en naar de toekomst effectieve, bestrijding uit te voeren.

De laatste jaren wordt het voor ongediertebestrijders steeds drukker. Het aantal meldingen van ongedierte bij
AVL Ongediertebestrijding neemt hand over hand toe. Met name door de bouw van grote wooncomplexen wordt de verspreiding van insecten van woning tot woning eenvoudiger, waardoor het aantal meldingen van ongedierte toeneemt. Ook de aanleg van vijvers, beekjes, parken en ander natuurschoon in woonwijken leidt tot een toename van ongedierte in woonwijken, met alle gevolgen van dien. Hierbij moet gedacht worden aan met name muizen en ratten. Een andere oorzaak van de toename van het aantal ongediertemeldingen is de wijze van bouwen. Veel woningen en bedrijfspanden zijn bijvoorbeeld zodanig geïsoleerd dat de lucht in het huis ideaal van samenstelling wordt voor muggen, kevers, ovenvisjes en zilvervisjes, vlooien, etc.

Het exacte schadebedrag door ongedierte is niet aan te geven. De schade is namelijk zeer divers; van vraatschade aan voorraden tot schade aan de volksgezondheid door het in aanraking komen met ongedierte. De totale omvang van deze schade laat zich alleen maar raden, maar duidelijk is dat deze schade in de honderden miljoenen guldens loopt. Het belang van een goede ongediertebestrijding wordt daardoor benadrukt.

Hier kan worden volstaan met een duidelijk: JA. Momenteel is er voor veel plaagdieren een (beperkt) aantal middelen beschikbaar. Enkele van deze middelen worden binnenkort van de markt gehaald vanwege het aflopen van de toelating. Producenten vragen geen nieuwe toelatingen aan omdat de eisen die Nederland stelt afwijken van de eisen in de ons omringende landen, waardoor de producenten hoge kosten moeten maken voor aanvullend onderzoek om een middel toegelaten te krijgen, hetgeen hij niet kan terugverdienen in een kleine markt als Nederland. Dat leidt ertoe dat er een beperkt aantal overblijft. Dit beperkte aantal middelen wordt over een toenemend aantal plaagmeldingen ingezet. Hierdoor bestaat de kans dat de plaagdieren wennen aan het bestrijdingsmiddel en daardoor resistent raken tegen de middelen. Alleen de toelating van nieuwe middelen en de verlenging van de toelating van bestaande middelen, in combinatie met verantwoord en deskundig gebruik van de bestrijdingsmiddelen, kunnen garanderen dat de komende jaren ongedierte de baas kan worden gebleven. AVL Ongediertebestrijding voldoet aan alle eisen om de komende jaren met succes het ongedierte de baas te blijven.

error: Content is protected !!