VLIEGEN

AVL Ongediertebestrijding kan op verschillende manieren uw vliegen probleem oplossen.
Afhankelijk van de omgeving kunnen we een bestrijding uitvoeren d.m.v. een oppervlakte behandeling met een spuitvloeistof die ongeveer 6-8 weken werkzaam is.
Hierbij moet men vaak het een en ander afdekken en mag men 2,5 uur niet in de behandelde ruimte komen. Ook dient met direct goed te ventileren.
Uiteraard kunt u ook kiezen voor een mechanische bestrijding m.b.v. vliegen lampen en lijmplaat vallen.
Hier kunnen wij u vrijblijvend over adviseren en kunnen we ook eventueel de vliegenlampen leveren.
Een rattenpaar bakent het territorium af met plasjes urine (geurvlaggen). Buiten het eigen nageslacht duldt het paar geen andere soortgenoten. Als de rattenfamilie is uitgebreid is er meer voedsel nodig en wordt het leefgebied vergroot. Is hier geen plaats voor dan zal een gedeelte van de familie (migratie) verhuizen naar bijvoorbeeld de buurman. Dat leidt meestal tot gevechten met naburige ratten families. Na één jaar kan een rattenpaar ca. 600 nakomelingen voortgebracht hebben, waarvan het merendeel echter het eerste jaar niet overleeft.

error: Content is protected !!