SPINNEN

Een in het oog lopend verschil met de insecten is, dat alle spinachtige 8 poten bezitten. Insecten hebben er nl. maar 6. Bij spinnen zijn de kop en het borststuk vergroeit.

In de kop bevinden zich 2 tasters en 2 grote, sterke kaken met puntige gifklauwen waardoor een kanaaltje loopt naar de gifklieren. Bij een “beet” wordt het gif via het kanaaltje in het lichaam van een insect of mijt o.i.d. geperst. Voor de mens is de beet van de in Nederland levende spinnensoorten niet gevaarlijk.
Voor goederen en materialen zijn ze niet schadelijk; de enige hinder van spinnen wordt veroorzaakt door de vangwebben die ze maken.

De meest bekende soorten zijn de wielspinnen, zo genoemd naar het wielvormige web dat ze maken om hun prooi te vangen. Ander spinnensoorten vangen hun prooi met webben in de vorm van een trechter, een buis of een hangmat. Hoe eenvoudiger de webbouw is des te actiever is de spin als jager. De echte jagers gebruiken geen web om hun prooi te vangen, maar besluipen of achtervolgen hun prooi. Vooral de tamelijk grote wolfspinnen zijn felle jagers die zeer snel kunnen lopen. De springspinnen naderen hun prooi tot op enkele centimeters en bespringen deze dan.|

Spinnen zijn nuttig, doordat zij vele, vaak schadelijke of hinderlijke insecten zoals vliegen en muggen, maar ook grotere insecten dan sprinkhanen, kevers en wespen vangen en dienen daarom met rust te worden gelaten. Spinnen verplaatsen zich veelal lopend, maar ook zwevend aan de door hen geweven “herfstdraden”. Zo kunnen ze zich tientallen meters door de lucht verplaatsen.

Wering
Spinnen en insecten kunnen zich verschuilen of zich toegang tot de woning verschaffen via openstaande ramen of deuren en via spleten tussen sponningen, kozijnen en het metselwerk, of via te grote ventilatieopeningen. Om te beletten dat spinnen en hun prooidieren de woning binnendringen, moet men ze weren door spleten en kieren te dichten met kit, ventilatieopeningen af te sluiten met een deugdelijk rooster of met fijnmazig gaas. Voor de ramen en deuren kunnen goed sluitende horren worden aangebracht.

error: Content is protected !!