VLOOIEN

In woningen komt het nogal eens voor, dat men problemen ondervindt door de aanwezigheid van honden of kattenvlooien. Deze insecten doen soms een proefbeet bij de mens, waardoor huidirritaties, zwellingen e.d. kunnen optreden. Het is zowel voor de mens als voor zijn huisdieren van belang dat voorkomen wordt, dat deze insectensoorten zich in onze woningen massaal kunnen ontwikkelen. Vooral in de zomermaanden dienen honden en kattenbezitters regelmatig hun huisdier te controleren op de aanwezigheid van vlooien en zo nodig te behandelen (regelmatig kammen, wassen, etc.).
Een rattenpaar bakent het territorium af met plasjes urine (geurvlaggen). Buiten het eigen nageslacht duldt het paar geen andere soortgenoten. Als de rattenfamilie is uitgebreid is er meer voedsel nodig en wordt het leefgebied vergroot. Is hier geen plaats voor dan zal een gedeelte van de familie (migratie) verhuizen naar bijvoorbeeld de buurman. Dat leidt meestal tot gevechten met naburige ratten families. Na één jaar kan een rattenpaar ca. 600 nakomelingen voortgebracht hebben, waarvan het merendeel echter het eerste jaar niet overleeft.

Uiterlijk
De eitjes van vlooien zijn ongeveer een 0,5 mm lang en hebben een ovale vorm. De kleur is wit. Uit een ei komt een witachtige tot crèmekleurige pootloze larve. Na het laatste larvale stadium volgt de verpopping. De pop bevindt zich in een cocon gemaakt van spinseldraden. Het volwassen stadium (het imago) is zijdelings afgeplat en lichtgeel tot bijna zwart van kleur. Vlooien hebben geen vleugels; het achterste potenpaar is ontwikkeld tot springpoten.

Wering
Om te voorkomen, dat men in de woning een “vlooienplaag” krijgt, dient men huisdieren en hun verblijf en slaapplaatsen regelmatig te controleren op het voorkomen van vlooien. Zodra de aanwezigheid van aantallen vlooien op het huisdier of in de woning wordt geconstateerd, verdient de aanbeveling over te gaan tot verdeldingsmaatregelen. Verlaat men langdurig de woning, bijv. met vakantie, dan tevoren zeer grondig de woning stofzuigen en de inhoud van de stofzuigerzak vernietigen.

Controle en verzorging huisdier
Honden en katten dienen geregeld te worden gekamd met een fijne metalen stofkam, liefst buitenshuis. Door die handeling vangt men eventueel aanwezige vlooien en kan men ze bijv. in een bakje met heet water vernietigen. In huis aanwezige vlooien zullen altijd het eerst op de “gastheer” (het huisdier) springen. Indien zeer veel vlooien worden aangetroffen, dan kan men overwegen het dier te behandelen met een daarvoor toegelaten insecticide. Het gebruik van een vlooienband is hierbij ook aan te raden.

In huis
De stofzuiger is een bijzonder effectief wapen bij de bestrijding van een vlooienplaag. Alle schuilplaatsen waar de vlooien en larven kunnen wegkruipen (ze zijn immers lichtschuw), zoals onder plinten, in naden en kieren van de (houten) vloer, de randen van vaste vloerbedekking, onder de randen van vloerkleden e.d. en ook de vloerbedekking zelf grondig stofzuigen. Dit dient men regelmatig te herhalen. De stofzuigerzak met inhoud dient te worden vernietigd. Indien men besluit om bij blijvende overlast tot een verdelingsactie over te gaan, kan men na een stofzuigbeurt plaatselijk op bovengenoemde schuilplaatsen een vloeibaar insecticide aanbrengen met als werkzame stof deltamethrin, permethrin of cyfluthrin. Na de bespuiting moet men het stofzuigen enige dagen achterwege laten. Deze middelen die men met water dient te verdunnen worden verspoten onder lage druk en met een grove druppel. Tijdens de behandeling en gedurende 2 uur daarna dient men de ruimte grondig te ventileren. Daarna kunnen mensen en dieren weer in de behandelde ruimten terugkeren. Het contact van bestrijdingsmiddelen met o.a. speelgoed moet worden voorkomen. Kinderspeelgoed moet voorafgaand aan de bestrijding worden opgeruimd. Bij behandeling van de kasten kan speelgoed in plastic zakken worden verpakt.

error: Content is protected !!